Dakikalar İçerisinde DNA’dan Kimlik Tespiti Yapan Yazılım

  DNA’larımız içinde bizlerle ilgili bir çok bilgi barındırır. Bu bilgilere ulaşabilmek için derinlerine inmek ve analizlerinin yapılması gerekiyor. Bu işlem ise oldukça uzun ve masraflı bir yolculuğu beraberinde getiriyor.

  Fakat MinION ismindeki cihaz, dakikalar içerisinde, alınan kan örneğini değerlendirip analizlerini gerçekleştirip DNA testi yaparak kimlik tespiti yapabiliyor. Yani basit bir kan testi artık kimlik tespiti için yeterli olabiliyor.

  Columbia Üniversitesi ve New York Genome Center’da ki araştırmacıların beraber çalışmalarının sonucu ortaya çıkan ve geliştirilen yazılım, fazla pahalı olmayan ucuz bir dizileme aracı ile eşleştirildiğinde kimlik tespine giden yol açılmış oluyor.

  Bu yeni yöntemde cep telefonu kadar bir büyüklükte bulunan MinION adlı cihaz kullanılarak DNA analizi yapılıyor ve böylece bir cinayete kurban giden veya kimliği belirlenemeyen bir ceset hakkında kimlik tespiti yapılıyor.

  Projenin sahibi olan araştırmacı Sophie Zaaijer ”MinION anlık olarak DNA’yı okuyor ve okunan DNA hemen yorumlanıyor.” diyerek, uzun ve masraflı bir işlemin bu cihaz sayesinde ne kadar basite indirgendiği anlaşılıyor.

  Bu cihazla birlikte araştırmacıların işlerine yarayacak bir diğer alan ise, DNA ve hücreler üzerinde yapılan çalışmaların ve araştırmaların daha sonra tekrar yapılmasına engel olan hücre hatlarının yanlış etkiye mağruz kalması ya da bozulması gibi durumların söz konusu olduğu kanser deneylerinin yarattığı bu olumsuz etkilerin ortaya çıkardığı durumlar artık araştırmacıların DNA’dan kimlik tespiti yapılabilmesini engellemeyecektir.

  Zaaijer ”MinION’ı kullanarak doğrudan uygulanabilir sonuçlar elde etmek için bir uygulama geliştirdik. Yaptığımız çalışma, rutin hücre hattı doğrulaması için kullanılan standart laboratuvarlara bir ek olarak kullanılabilir. Böylelikle mevcut koşullarda dizileme ve sonrasında sonuçları elde etme işlemlerinde geçirilen uzun sürelerin çok daha aza indirgenmesi sağlanarak, hızlı sonuçlar elde edilebiliyor.” diyor.

  Ayrıca son olarak eLife dergisinde geçen ay yayımlanan makalede bu yeni yöntemle 3 dakika gibi bir sürede dNA üzerinden kimlik tespiti yapılabilmesine karşın, bu süre DNA okumasında yapılacak olan geliştirmelerle birlikte daha da kısabilir.