Altı farklı Covid-19 hastası grubu vardır

İngiltere’de yapılan bir çalışmada, Covid-19 hastalarının semptomlarının altı ana grup altında toplandığı bulunmuştur. Buna göre, hastaların ilk beş gün içinde şikayet ettikleri semptomların türü, takip eden günlerde solunum desteğine ihtiyaç duyup duymayacaklarının yaklaşık yüzde 79’unu sağlayabilir.

Duvar’MedRxiv dergisinde yayınlanan araştırmaya göre ve tahkim mahkemesinin incelenmesini bekleyen King’s College London’un uygulamasındaki verileri 4 milyondan fazla kullanıcıyla analiz ederek yapıldı. Çalışmada Covid-19 için pozitif olan, kalıcı semptomlardan şikayet eden ve uygulamayı düzenli olarak kullanan 1653 kişinin verileri incelenmiştir.

Makine öğrenme algoritmaları (bir tür yapay zeka) kullanılarak, Covid-19’un bilinen 14 semptomunun anlamlı bir şekilde gruplandırılıp gruplandırılmadığı ve hastalarda benzer sonuçlara sahip olup olmadıkları araştırıldı. Araştırmacılar altı grup belirlediler:

Grup 1Kalıcı öksürük gibi üst solunum yolu semptomları olan hastalar da kas ağrısı çekerler. Bu gruptaki insanların yaklaşık yüzde 1,5’i solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 16’sı bir veya iki kez hastaneye gitti. İncelenen olgulardaki hastalar çoğunlukla bu gruptaydı.

Grup 2: Sıklıkla üst solunum yolu semptomlarından şikayet eden, ancak aynı zamanda hastalıktan dolayı yemek atlayan ve ateşi olan kişiler. Bu gruptaki hastaların yüzde 4.4’ünün solunum desteğine ihtiyacı vardı, yüzde 17.5’i bir veya daha fazla kez hastaneye gitti.

Grup 3: İshal gibi bağırsak şikayetlerinden muzdarip ancak çok az başka semptom yaşayan hastalar. Bu gruptaki hastaların sadece 3.7’sinin daha sonra solunum desteğine ihtiyacı olmasına rağmen, yaklaşık yüzde 24’ünün en az bir kez hastaneye gitmesi gerekiyordu.

Grup 4: Hastalığın erken evrelerinde şiddetli yorgunluk, kalıcı göğüs ağrısı ve öksürük semptomları olanlar. Bu gruptaki hastaların yüzde 8,6’sı solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 23,6’sı bir veya daha fazla kez hastaneye gitti.

Grup 5: Karışıklık, öğün atlama ve şiddetli yorgunluk gibi semptomları olan hastalar. Bu kişilerin yüzde 9.9’unun solunum desteğine ihtiyacı vardı, yüzde 24.6’sı bir veya daha fazla kez hastaneye gitti.

Grup 6: Erken dönemde nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi solunum problemleri ve ilk günlerde kafa karışıklığı, yorgunluk ve bağırsak problemleri olan hastalar. Bu gruptaki kişilerin yaklaşık yüzde 20’si solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 45,5’i bir veya daha fazla hastaneye gitti. Ancak bu hastalar incelenen olgularda en küçük grubu oluşturdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir