Avrupa Birliği, Türkiye’de üretim ve istiridye kontrollerini değerlendiriyor

Avrupa Komisyonu’nun Sağlık ve Güvenlik Ajansı tarafından gerçekleştirilen iki denetim, Türkiye’deki hayvansal olmayan gıdaların (FNAO) ve çift kabuklu yumuşakçaların incelemelerini inceledi.

DG Sante’nin Eylül 2022’de FNAO hakkındaki incelemesi üç tavsiyede bulundu. Odak noktası, çilek gibi yumuşak meyvelerin ve Avrupa Birliği’ne ihraç edilmek üzere marul ve kuru domates gibi yapraklı mahsullerin mikrobiyolojik kontaminasyonuydu.

Birincil üretimde gıda güvenliği, GAP denetimleri ve özel sertifikasyon sistemleri tarafından ele alınır ve bunlara dayanır. Ancak bu, büyük süpermarket zincirlerinin dışında ihracat kanalları tedarik eden küçük çiftçileri kapsamaz ve mikrobiyolojik kontaminasyonu önlemek için alınan önlemler yetkililer tarafından kontrol edilmez.

Türk yetkililer, domates, çilek ve marul ürünlerinin hasat öncesi ve sırasında kirlenmesini önlemek için birçok ilin resmi kontroller uygulaması gerekeceğini söyledi. Diğer adımlar teftiş programları, eğitim, denetimler ve örneklemeyi içerir.

İşleme sırasında, resmi kontroller yerinde. Ancak, bazı potansiyel riskler karşılanmadığı için denetçiler bazı eksiklikler buldular. Yetkililer, kontrol planlarında domateslerin açık alanda kurutulma sürecini veya çiğ yenilmesi amaçlanan ürünlerle çalışan operatörlerde listeria bulaşma riskini dikkate almadı. Denetçiler, bunun, otoritenin tüketiciler için risk oluşturabilecek eksiklikleri veya uygulamaları tespit etme ve düzeltme kabiliyetine zarar verdiğini söylediler.

Meyve ve sebzeler yıllık ulusal izleme programının bir parçası değildir ve mikrobiyolojik analiz için resmi numuneler yalnızca özel talep üzerine veya şikayetler varsa alınır. Plan aynı zamanda bu tür işletmelerde çevresel listeria örneklerini de içermemektedir. Denetçiler, bunun resmi izlemenin gıda şirketlerine ve yetkililere üretim ve işleme aşamalarında olası kontaminasyonu ele alma konusunda değerli bilgiler sağlama yeteneğini sınırladığını söylediler.

Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) bildirimlerinin ardından yetkililer, AB’ye ihraç edilen kurutulmuş domateslerde hepatit A için bir sürveyans planı uygulamaya koydu, ancak o zamandan beri başka pozitif tespit edilmedi.

Sümüklü böcek kontrolleriyle ilgili sorunlar
Çift kabuklu yumuşakçalarla ilgili ikinci denetim, Ekim 2021’de devre dışı bırakıldı ve yerinde Mayıs 2022’de yapıldı. 2015’teki son ziyaretten bu yana ilerleme kaydedildiği görüldü.

Türkiye, canlı çift kabuklu yumuşakçaları AB’ye ihraç edemez, ancak dondurulmuş ve işlenmiş olarak gönderebilir. Tüm gönderiler, dondurulmuşsa E. coli ve dondurulmuş ve işlenmiş çift kabuklu yumuşakçalar için biyotoksinler için AB sınır kontrol noktalarında test edilmelidir.

İnceleme, yumuşakçalardaki biyotoksin sayısının olduğundan az tahmin edilmesine yol açabilecek biyotoksin testindeki zayıflıkları ortaya çıkardı. Bir gözden geçirme raporu, tatmin edici olmayan mikrobiyolojik bulguların araştırılmasının yetersiz olduğunu, bunun da üretim alanlarının yanlış sınıflandırılmasına ve hasat edilen çift kabuklu yumuşakçaların yetersiz muameleye tabi tutulmasına yol açabileceğini ortaya koydu. Eksik sağlık araştırmaları, mikrobiyolojik izleme için örnekleme noktalarının üretim alanlarını temsil ettiğini garanti etmez.

Denetçiler, dışkı kontaminasyonu standartları ile ilgili olarak üretim alanlarının yeniden açılması yönetiminin yetersiz olduğunu ve piyasaya güvenli olmayan ürünlerin girmesine neden olabileceğini söylediler.

Canlı çift kabuklu yumuşakçaların ihracatına getirilen yasağın Avrupa Birliği’ne uzatılmasının ardından Türk operatörler, bunun yerine donmuş veya ısıl işlem görmüş ürünleri göndermeye uyum sağlamaya çalıştı. Bu, önemli yapısal kusurları olan bu tür ürünleri işlemek ve işlemek için hazırlıksız sahaların kullanılmasına yol açmıştır.

Denetim ekibi ayrıca, gıda güvenliği gerekliliklerinin yetersiz hazırlanması ve uygulanması, işleme sırasında soğuk zincir yönetiminin olmaması ve nihai üründe yüksek çapraz kontaminasyon riskleri gibi operasyonel sorunları da not etti. Bazı operatörler, mikroorganizmaları öldürmek için termal süreçleri uygulamamış veya doğrulamamıştır. Şirketler gıda güvenliği yönetim sistemlerine sahipken, tüm riskleri ve tehlikeleri kapsamıyor.

Denetçiler, fabrikalarda önemli eksiklikler olduğunu söyleyerek, onlardan ihraç edilen ürünlerle ilgili gıda güvenliği endişelerini artırdı.

“İşleme tesislerinin sistematik resmi teftişlerinin bu denetim sırasında ortaya çıkan önemli sorunlardan herhangi birini tespit etmemiş olması, yetkililerin AB gerekliliklerini uygulama becerisi hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Resmi kontrollerin etkinliğini doğrulamak için herhangi bir prosedürün bulunmaması, aşağıdakiler hakkında daha fazla endişe uyandırıyor: yetkililerin faaliyetlerindeki zayıflıkları belirleme ve bunları iyileştirme yeteneği.

Son birkaç yılda, Türkiye’den gelen çift kabuklu ürünler için RASFF sisteminde üç bildirim olmuştur, bunlardan biri donmuş çift kabuklu yumuşakçalardaki yüksek E. coli seviyeleri ile ilgilidir; Bir diğeri donmuş pastörize üründeki lipofilik toksinler ve bir tanesi de salmonella için. Her durumda, yerel makamların soruşturması ilgili tesislerde herhangi bir eksiklik ortaya çıkarmadı. Ancak denetim ekibi, sitelerin birinde Salmonella RASFF vakasıyla bağlantılı birkaç sorun fark etti.

(Ücretsiz bir Gıda Güvenliği Haberleri aboneliğine kaydolmak için, buraya tıklayın.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir