Dadılar iki yıllık bir projede Türkiye Deresi’nden çıkarıldı

19 KASIM GOSHEN – İlçe müfettişliği, Turkey Creek tomrukçuluğunun iki buçuk milyon dolarlık temizliğine başlamaya hazırlanıyor.

Elkhart İlçe Meclisi, su yolunun 10 milden fazlasını temizlemek için Kümülatif Drenaj Fonundan 500.000 $’ı onayladı. Sörveyör Phil Parker, bunun Turkey Creek’in yaklaşık 30 yılda aldığı en büyük temizlik olduğunu söyledi.

kAm ~ 77:4:2 = D AC6A2C65 3:5 5 @ 4F>6? [email protected] [email protected]; 64E 3J FD:? 8 2 @ 5c? 6 E @ 7 = J @ G6C E96 4C662? 5:56? E: 7J E96 = @8; 2> doktor[ E96? [email protected]:K:?8 E96> 3J D:K6] %[email protected]:=363:[email protected]@>A2?: 6D E92E 92G6 E96 DA64:2=EJ 6BF: A>6? E? 66565[ DF49 2D 2>A9:3:@FD [email protected]]k^am

kAm”%9:D:[email protected]:[email protected]?:?E6C6DE:[email protected];64E](6’G6 925 [email protected]=6>D 86EE:?8 [email protected]=6 [email protected]: [email protected][email protected]@;64ED2 == J62C[” q2C6E9:?8 [email protected]?6CD 92G6 366? C6BF6DE:?8 [email protected] 2 76H J62CD] w6 D2: 5 D @ > 6 @ 7 E96 > 36 =: 6G6 E96 = @ 8; 2> D 2C6 C6DA @? D: 3 = 6 7 @ C2 9: 896C H2E6C E23 = 6[ H9:49 96 [email protected][ 3FE 4C66365 [email protected]@5:?8 92D >256 E96 @C:8:?2= 492??6= 92C5 [email protected] 7:?5]k^am

[email protected]? 4: => 2? % @ > $ EF > A D2: 5 E96 = @ 8; 2> D2 = D @ AC6G6? E E96 4C667C @> 36:? 8 FD65 7 @C C64C62E: @?]q2C28:? [email protected]@F=5A D2:5]”%92E’D2 5:77:[email protected]:@[email protected]@E92E]%96C6’D2 85C64C62E:@?2C62E92E H6 5 @?’E 92G6 3642FD6 H6 92G6 2 == E9 @ D6 EC66D: ?E96 H2J]”k^Am

kAm%FC <6J rC66 <7 = @HD:? [email protected] = <92CE#: G6C? @[email protected]} 6H! 2C:D]k^Am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir