Diyanet personeli işe alım başvuruları başladı! Personel sayıları ve koşulları nelerdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 KPSS puanına göre 4-B Sözleşmeli 5 bin 100 Kuran Kursu Öğretmeni, İmam-Hatip ve Müezzin Mütevelli Heyeti satın alacak. Duyuruya göre, “Aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim seviyesi ve numarası belirtilen sözleşmeli pozisyonlar için; 2018 KPSS puan sıralamasına göre her grup için tabloda belirtilen açık pozisyon sayısının 3 (üç) katı Sözlü sınava davet edilecek adaylar, sırasına göre 4-D sözleşmeli Kuran kurs hocası, İmam-hatip ve Müezzin kayyımı alınacak, peki başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları sağlamak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki ortak nitelik şartını yerine getirmek,

3. 20/10/2020 tarihi itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2018 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; Önlisans mezunları için KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuracağı başlıkta çalışmasına engel bir engel olmaması.

6. Kuran kursunu öğrettiği için kadın olmak,

7. Hafız olmak (+ Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Başkanlığımızın teşkilatında sürekli veya sözleşmeli olarak halen görev yapmamak,

9. Her aday sınava yalnızca bir grup unvan için başvurabilecektir.

10. Sözleşmeli Personel Çalışırken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek 1’de yer almayanlar hariç olmak üzere, sözleşmesinin feshi nedeniyle görevinden ayrılanların, sözleşmeleri 1 yılı geçmeyenlerin başvuruları fesih tarihi kabul edilmeyecektir. Bu husus daha sonra anlaşılırsa, sözleşmeleri konulmuş olsa dahi iptal edilecektir.

NASIL BAŞVURULUR?

ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİSİ BULUNAN ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvurular, başvuru koşullarını sağlayan adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” web sitesi üzerinden şahsen yapılacaktır.

2. Başvuru prosedürleri 12/10/2020 – 27/10/2020 (23: 59’da).

3. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda belirlenecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamında yer almayan adayların mezuniyet bilgilerini bu kurumlar üzerinden kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

4. Başvuru işlemlerinin doğru, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından aday sorumlu olacaktır.

5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Başvurunun kesinleşmesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir sebeple değişiklik yapılmayacaktır.

ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİSİ OLMAYAN ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Başvuru koşullarını sağlamasına rağmen ilgili kurumların elektronik ortamında ortaöğretim bilgileri bulunmayan adaylar ile 12/10/2020 – 27/10/2020 tarihleri ​​arasında + Hafız kontenjan gruplarına sınav başvurusu üzerinden başvuranlar program sinav.diyanet.gov.tr ​​4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, MK) Satın alma sınavı başvuru formu.

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, gerekli belgelerle birlikte 12/10/2020 – 27/10/2020 (08:30 – 16:30 saatleri arasında) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen başvuracaklardır. sınav başvuruları onaylandı.

Gerekli belgeler:

a- Nüfus Cüzdanı (Nüfus Cüzdanı, Nüfus Cüzdanı veya Pasaport)

b- Kontenjan grubuna göre öğrenim durumunu gösteren mezuniyet belgeleri

c- Hafız Belgesi (+ Hafız kontenjan gruplarına başvuranlar için) 3. Adayların gerekli belgeleri getirmesi halinde yurt dışından sınava başvuracak adaylar adına sınava üçüncü kişiler başvurabilecek veya askerlik hizmetlerini yerine getiren.

4. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS görevlileri, sınav başvuru formuna girilen bilgilerin ve adayın sunduğu belgelerin doğruluğunu belirledikten sonra doğrulama işlemini gerçekleştireceklerdir. Eksik belgesi olan adaylar onaylanmayacaktır.

5. Başvuru formunu Başkanlığımız sinav.diyanet.gov.tr ​​aracılığı ile doldurmayan veya il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay süreci olmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

DEĞİL: Adli veya arşiv kaydı bulunanların başvuru süresinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmesi için mahkeme kararlarını acilen 0312 285 85 72’ye göndermeleri gerekmektedir.

SINAV, SINAV YERİ, TARİH, ŞEKİL ve KONULAR İÇİN GERİ ÇAĞIRMA

1. Başvurular kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla ise, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı sözlü sınava davet edilir. KPSS puan sıralamasına göre bir grupta son sırada yer alan aday sayısı birden fazla ise bu adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.

2. Başvurular sonucunda belirlenen kontenjanlara göre başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar uygulama yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılacaktır.

3. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van’daki sınav merkezleri yapılmış olacak.

4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini, sınav başvuru ekranında ilgili bölümde belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasının ardından adayların sınav merkezini değiştirme talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Sınav tarihi, başvurular alındıktan ve sınav için gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Başkanlığımızın internet sitesinde ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

Sınav Konuları;

A) Kuran Kursu eğitmeni ve İmam-hatip için;

a. Kuran-ı Kerim (70 puan)

b. Dini bilgiler (inanç, ibadet, sirah ve ahlaki konular), (20 puan)

c. Hitabet. (10 puan)

B) Müezzin-Mütevellisi için;

a. Kuran-ı Kerim (70 puan)

b. Dini bilgiler (inanç, ibadet, sirah ve ahlaki konular), (20 puan)

c. Ezan ve ikamet. (10 puan)

8. Sözlü sınava gireceklerin temel ve özel yeterliliklerinin belirlenmesinde, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmetleri Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlilikleri” esas alınacaktır.

9. Adaylar; “Sinav.diyanet.gov.tr” adresinden “Sınav Giriş Belgesini” alabileceklerdir.

10. Adaylar, sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veya pasaport) ile birlikte “Sınav Giriş Belgesini” yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik kartı ve “Sınav Giriş Belgesi” bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik kartı, kimlik kartı veya pasaport dışında hiçbir belge kabul edilmeyecektir.

11. Sınava girmeye hak kazanan ancak ilan edilen sınav tarihlerinde sınava girmeyen adaylar sınava girme haklarını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumda olan adaylar ikinci bir sınava hak kazanmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Adaylar, sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekir.
Başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre belirlenecektir. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde öncelik sırası ile KPSS puanı yüksek olana, KPSS’nin katıldığı öğrenim belgesinin ilk mezuniyet tarihi olana ve bir önceki doğum tarihi olana verilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir