Güncel son deprem listesi … Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a göre son deprem nerede oldu?

Dün İstanbul’da meydana gelen deprem korku ve paniğe neden olurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem verileri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde ve birçok aktif fay hattına sahip komşu ülkelerde meydana gelen depremleri listelemektedir.

SON DEPREM NEREDE OLDU?

Depremlerin zamanını ve büyüklüğünü gerçek zamanlı olarak takip etmek mümkündür. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE’DEKİ FAY HATLARI LİSTESİ

KUZEY ANADOLU FAY ZONU

Biga yarımadası

DOĞU ANADOLU FAY BÖLGESİ

Doğu Anadolu Fay Zonu; Türkiye’nin doğusundaki Güneydoğu Toros dağları ile kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki çökme ovaları arasında sol yanal, doğrultu atımlı, UnUdUr aktif bir fay zonu. Jeolojik olarak Erken Pliyosen dönemi Türkiye’nin önemli tektoniklerinden birinden oluşmaya başladı. Fay üzerindeki kümülatif ofsetin yaklaşık 10 km olduğu öne sürülmüştür. (3-7)

BATI ANADOLU FAY HATTI

Bu bölge, Batı Anadolu’nun Ege kıyılarında, Marmara Denizi’nde, Saros, Edremit ve İzmit körfezlerinde, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes vadilerinin kenarlarında, Amik ovasının grabeninde ve bu graben kuzeydoğu yönünde. Bölgenin karakteristik özelliği eğim atımlı faylar ve grabenlerden oluşmasıdır. Aynı zamanda Kuzey Anadolu’da olup bölgede İzmit-Bandırma hattı ve Adapazarı-Hendek grabenleri bulunmaktadır. Kısacası Ege graben sistemi, tıpkı Doğu Anadolu sıkışma bölgesi gibi Avrasya-Arap çarpışmasının bir ürünüdür ve buradan batıya NAFZ ile hareket sonucunda oluşmuştur.

Bölgedeki alt faz molaları:

Fethiye-Burdur Fay Zonu

Gökova Grabeni

Knidos Fayı

Büyük Menderes Grabeni

Yavansu Fayı

Küçük Menderes Fayı

Gediz Grabeni

Simav Grabeni

Foça-Bergama Fay Zonu

Eskişehir Fayı

ÖNEMLİ DEPREM HARİTASI

Tarihsel kayıtlar incelendiğinde, önemli depremlerin aşağıdaki bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir;

Kuzey Anadolu Aktif Fay Zonu Boyunca

Marmara ve Batı Anadolu graben bölgelerinde

İskenderun Körfezi ve Amik Ovası Çevresi

Güneybatı Anadolu; Ege kıyılarında ve Ege-Akdeniz köşesinde

Malatya-Karlıova-Varto-Kars’ta Kafkasya’ya uzanan bir şerit olarak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir