İmam Gazali kimdir? Hangi dönemde yaşadı? Eserleri neler? Tarikatı nedir? – Son Dakika Haberleri

Uyanış: Büyük Selçuklu merakla takip edilmeye devam ediyor. Diziyi izleyenler arama motorlarında İmam Gazali’yi aramaya devam ediyor. O halde İmam Gazali kimdir? Hangi dönemde yaşadı? Tarikatı nedir? Detaylar burada

İMAM GAZALI KİMDİR?

Genel olarak Gazali ve İmam Gazali olarak bilinir. Gazali, 1058 yılında Horasan’ın Tus şehrinde doğdu. İlk eğitimini Tus şehrinde aldı. Daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebu Nasr el-İsmaili’den eğitim aldı. Daha sonra 28 yaşına kadar Nisabur Nizamiye Medresesi’nde eğitim gördü ve bir mezhep olarak Ebu Hasan Eş’ari’den etkilendi. Hocası İmam-ı Harameyn Abdulmalik el-Cuveyni 1085 yılında ölünce Nişabur’dan Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamulmulk’a gitti. 1091’de Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’nin başhekimi olarak atandı. Zihinsel krize giren Gazali, tasavvufa döndü. Tasavvufa olan ilgisi ve hacca gitme arzusu nedeniyle medresedeki okulunu bırakarak 1095 yılında Bağdat’tan ayrılarak Şam’a gitti. Sonra hacca gitti. 1106’da Bağdat’tan ayrılışından 11 yıl sonra Nizamülmülk’ün oğlu Fahrülmülk’ün isteği üzerine Nişabur, Nizamiye Medresesi’nde yeniden eğitim vermeye başladı. Burada kısa bir süre sonra Tus’a dönerek müritleriyle Tekke’de Sufi hayatı kurdu. Gazali, 1111’de doğum yeri olan Tus şehrinde öldü.

İMAM GAZALI İŞLERİ

1. İhya-u Ulumi’d-din: Onun en bilinen eseri. Tasavvuf üzerine yazılmıştır.

2. el münkız mine’d dalal

3. Makaasidü’l Felasife

4. Tehafütü’l Felasife

5. El İktisad fi’l İtikad

6. Kimya-i Saadet: İman ve ahlakla ilgili konuları içerir.

7. El Kıstasü’l Müstakim ve Fedâih-ul-Bâtıniyye

8. Bidayetü’l Hidaye; Dini ve ahlaki bilgileri öğreten bir kitaptır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir