Kürt Romeo ve Juliet, çağlar boyunca Meem ve Zain efsanesi

0
Kürt Romeo ve Juliet, çağlar boyunca Meem ve Zain efsanesi

Bu makale ilk olarak ortak sitemizde yayınlandı, Bağımsız Türkçe

Mim ve Zain’in aşk hikayesi olarak da bilinir. mimi alan veya Mim ve Zain, Mezopotamya’nın tüm bölgelerinde söylenen bir söz. Toros Dağları’ndan Zagros zirvelerine, Türkiye’nin güneyinden kuzey Suriye’ye, Türkiye’deki büyük Van Gölü’nden İran’daki Mahabad’a, Irak’taki Rawandis ve Amidi’ye kadar efsane herkes tarafından biliniyor.

Mim ve Zain’in hikayesi Ortadoğu’nun çöllerine, Karadeniz’in yaylalarına, Ege Denizi’nin zeytinli dağlarına, Akdeniz’in tuzlu sularına ve Endülüs kıyılarına gitti.

Bu asırlık aşk hikayesi hala anlatılıyor ve zamanın sınavından geçti. Artık insanların hayatlarında aşka yer olup olmadığını söylemek zor. Aşkın yavaş yavaş vücut bulması, insan ilişkilerinde bir boşluk bırakmış görünüyor.

Ancak zamanın kuruttuğu sayfalarda, Mem ve Zin gibi destanlarda aşkın büyüsü dile getirilir. Adını taşıyan çiftin aşkı, birbirlerine ölümüne bağlılıkları ve dönemin ruhunun anlatımı onu tartışmasız eşsiz bir parça yapıyor.

Bu nedenle başlı başına bir klasik olan Mem ve Zin, dünya edebiyatında aşk konusu tartışılırken Romeo ve Juliet’in yanına yerleştirilmelidir.

Romansların coğrafyası aynı olmasa da her ikisi de aşk azabı temasını işliyor. Her iki metin de büyülü aşk büyüsünü araştırır ve dönemin toplum, siyaset ve kültürel yaşamına ışık tutar.

M wa Zain, 17. yüzyılda Ahmedi Khani tarafından Kürtçe yazılmıştır ve sözde 14. yüzyılın ortalarında Bohtan’da (günümüz adası) meydana gelen gerçek bir olaydan esinlenmiştir.

Romeo ve Juliet ise İngiliz şair Arthur Brooke’un 1562’de yayımladığı “Romeus ve Juliet’in Trajik Tarihi” adlı uzun şiirine dayanan William Shakespeare’in 1591-1996 yılları arasında yazdığı bir oyundu. Shakespeare, oyunu hikayeye birçok karakter ekleyerek ve konuyu ele alırken eseri kendi haline getirerek geliştirdi.

Her iki eserde de dolaşan çizgi, dünya edebiyatı kanonundaki yerlerini sağlamlaştıran zamansız bir üslupla yazılmış olmalarıdır. Leyla ile Mecnun, Kerim ile Aslı, Siabend ile Exici gibi diğer klasik destanlarda da durum böyledir.

Muzin, Kürt destanlarının başyapıtı olarak kabul edilir. Aşkın büyüleyici azaplarının anlatıldığı masal, Kürtler arasında yüzyıllardır “Mimi Alan” olarak anılıyor.

Destan, sözlü gelenek içinde nesilden nesile aktarılmış, dengbêjler veya lirik hikâyeciler tarafından hayata geçirilmiştir. Efsaneyi 17. yüzyılda Kürtçe’nin Kurmanci lehçesiyle yazan Ahmadi Khani’nin anlatımıyla ölümsüzleştirildi.

Destanın Kürtçe yayımlanması, Kürtçenin bir edebî dil olarak gelişmesi açısından da önemliydi. Ahmadi Khani bu eseriyle Kürt diline büyük bir miras bırakmıştır.

Destan bir aşk hikayesi ama aynı zamanda on dördüncü yüzyılın sosyal ve politik hayatını da araştırıyor. Dönemin resmi ve idari yapıları, uğradıkları haksızlıklar, Kürt kültürünün canlılığı anlatılmaktadır.

Nevruz (baharın ilk günlerini kutlayan İran Yeni Yılı) gelenekleri ve Mir (Kürt soyluları) kültürü eserin satırlarında anlatılır.

Mesnevi, Mim ve Zain’in 2.650 heceden oluşan manzum Ahmadi Khani’si 20’den fazla dile çevrilerek dünya edebiyatında yerini almasına rağmen eser hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Efsane yasaklandı ve zaman zaman zararlı paylaşımlar olarak nitelendirildi.

Dönemin yazar ve şairleri Farsça, Arapça veya Osmanlıca yazmayı tercih ederken, Ahmedi Hani Kürtçe yazarak Kürt dili ve toplumu açısından yeni bir yol açmıştır. Yazıldığı döneme bakıldığında oldukça zengin bir söz varlığına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kürtlerin binlerce yıllık sözlü kültürü kitabının sayfalarına sığdırılmıştır.

Ahmadikhani’nin eserleri, kütüphanelerde ve müzelerde saklanan el yazmaları olarak mevcuttur. Limm ve Zain’in bilinen en eski nüshası Bağdat El Yazmaları Müzesi’ndedir.

Ahmedi Khani’nin eserlerinin Osmanlı döneminde yayınlanıp yayınlanmadığı belli değil. İncelenen kaynaklara göre Bağımsız TürkçeMim wa Zain, ilk olarak 1919 yılında İstanbul’da Hamza el-Mukki tarafından orijinal eserin Arapça metni ile neşredilmiştir. Arap harfli bir baskı 1958’de Şam’da ve Latin harfleriyle 1962’de Moskova’da yayınlandı.

1968 yılında yazar ve çevirmen Mehmet Emin Bozarslan, metnin Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki dilli okuyucusunu İstanbul’da basılmak üzere hazırladı ve kitap bir süre adli soruşturmaya tabi tutuldu.

Mem, Zin ve Ehmedê Xanî üzerine uzun süredir çalışan araştırmacılar olmasına rağmen onların çalışmaları kamunun dışında kalmıştır.

Yazar Hussein Shamirho, Bağdat’ta saklanan el yazmalarına dayanarak Mem ve Zin’i yayına hazırladığında Mem ve Zin üzerine çalışma yeniden canlandı. İstanbul baskısı 2009 yılında Nubihar Yayınları tarafından yayınlandı.

2010 yılında Türkiye Kültür Bakanlığı, Mehmet Emin Bozarslan’ın baskısına dayanarak Mem ve Zin’i Kürtçe basmıştır. Kültür Bakanlığı’nın çok eleştiri ve övgüye konu olan yayınlarının önemli olduğuna şüphe yok.

Bakanlığın yasakladığı bir dilde kitap yayınlamak başlı başına dikkat çekici ama basımın doğruluğu şüpheli. Bakanlık başka Kürtçe eser yayınlamadı.

Kürt dili uzmanı merhum Profesör Kadri Yıldırım, bu konuda 2011 yılında yaptığı bir çalışmada Kültür Bakanlığı’nın yayınladığı versiyonu inceledi ve şunları yazdı:


2010 yılı sonunda Kültür Bakanlığı tarafından Ahmedi Khani’nin ünlü eseri Mem ve Zin Kürtlerin El Kitabı’nın Türkçe el yazması, transkripsiyonu ve çevirisi yayınlandı. Devlet Bakanlığı’nın klasik Kürt edebiyatının başyapıtlarından birini tercüme ettirmesi kuşkusuz önemli bir adım olmuş ve böylece baskı ve asimilasyon yoluyla var olma hakkı elinden alınan Kürt dili, resmi tercüme ile yeni bir döneme girmiştir. .

Ancak kitabı alıp kontrol eden okuyucular, girişten çevirisine kadar pek çok tuhaflıkla, çeviri hatalarıyla ve büyük hatalarla karşılaşırlar. Çünkü söz konusu eserin metni büyük ölçüde Mehmet Amin Bouzarslan’ın 1960’ların sonlarında yaptığı ve sansürlendikten sonra yasaklanan bir çeviriye dayanmaktadır.

Üstelik bu da yetmediğinden tek bir Kürtçe cümle kuramayan “çevirmen”, Ahmedi Hani’nin Kürtçe dilini küçümsemeye kalkışarak ciddi bir yargı hatasına düşmüştür. Bu kitabı yazmaktaki temel amaçlarımızdan biri, başka hiçbir Kürt klasiğinin resmi bir kurumun elinde aynı kaderi yaşamamasıdır.

Mim ile Zain destanını ilk kez çocukken duyduğumu hatırlıyorum. Yıllar sonra, üniversiteden mezun olduktan sonra, Biz Anlatıldık destansı kitapla karşılaştım. Bunu yazan kişinin Ahmadi Khani olduğunu biliyordum.

Aradan altı asır geçmesine rağmen mitin hem yazılı hem de sözlü olarak art arda anlatılması ve yeniden anlatılması yoluyla yaşatılması önemlidir. Bu eser, Kürt dilinin edebiyat ve sanat dili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Ahmedi Khani ana metnini üç asır önce yazmıştır.

Bu yönüyle Kürt dili edebiyat, siyaset ve ticaret dilidir. Bundan daha fazla değil, ama bundan daha az değil. Tüm diller gibi onun da kendine has bir karakteri vardır. Ahmedi Khani’nin eseri ölümsüz’Mim ve ZainBunun açık kanıtı.

Kerem Çelik tarafından çevrilmiş ve Merrick Snooz tarafından düzeltilmiştir.

Brick Ali ve Celine Assaf incelemesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir