Okullar ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5. ve 9. sınıflar için açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 81 ilde 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan bir proje başlatıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması için 81 ilde 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan önemli bir proje başlatıyoruz” dedi. dedim.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen yeni proje ile Türkçe, matematik ve fen bilimlerindeki temel becerilerden okul, kütüphane, atölye ve spor bakım ve onarımına kadar 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesine destek sağlanacak.

Bakanlık, mesleki eğitim alanındaki projelerine bir yenisini daha ekledi. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden belirli kriterlere göre seçilen 1000 okul için kapsamlı bir destek paketi hazırlandı. 81 ilde 1000 okulda 618 bin öğrenci eğitim görüyor.

Proje kapsamında tüm okullar için kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturulacaktır. Bu okullarda öğrenim gören öğrencilere Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerde destek eğitim hizmeti verilecektir. Bu kapsamda Ölçme, Değerlendirme ve İnceleme Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu okullar için destek paketleri hazırlayacak.

Proje kapsamında tüm öğrencilere ilk yardım eğitimi verilecek, dileyenlere yüzme öğretilecek.

Tüm okullar Anadolu güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile eşleştirilecek ve ortak kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler için müzeler ve ören yerleri gezilecek. Bu okullarda öğrenciler, düzenli kariyer günleri ile eğitim, endüstri ve sanayi, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı kişilerle bir araya gelebilecekler.

Okullar arası başarı farkını azaltmak için atılan adımlardan birini oluşturan proje ile ilgili ilk toplantı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Daire Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Umut Gür, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Özgür Türk, Bakanlık Danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

“Çok çeşitli alanlarda destek sağlayacağız”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada, orta öğretimde okullar arası başarı farkından en olumsuz etkilenen okulların ağırlıklı olarak mesleki ve teknik eğitim olduğuna dikkat çekti.

Bu farkı azaltmak ve mesleki eğitimin kalitesini artırmak için 81 ilde 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin katıldığı önemli bir proje başlattıklarını belirten Selçuk, şunları söyledi:

“Proje kapsamında bu okullara, özel eğitim destek programlarından bakım onarım, kütüphane, atölye ve spor alanları gibi birçok altyapı desteğine kadar başta temel beceriler olmak üzere geniş bir yelpazede destek sağlayacağız. Her ay 81 il müdürünün katılımıyla proje kapsamında atılan adımlar ve sağlanan gelişmeler Raporlarda sağlanan iyileştirmeleri paylaşacağız.Proje bir yıl sürecek Hedeflenen tüm yatırımları ve desteği sağlamayı hedefliyoruz. Bakan Yardımcımız Mahmut Özer’e, projeye destek veren tüm meslektaşlarıma ve 81 il müdürümüze şükranlarımı sunuyorum ”dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Yaşayan Okullar” Projesi tanıtım toplantısında konuşan Bakan Selçuk, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bugün özel bir mutluluk yaşadığını ifade etti. özellikle okul mimarisinde çalışıyor ve sonsuz hayaller kuruyor.

Selçuk, tıpkı bu hayali bugün gerçekleştirmek için “keşke” dedikleri gibi mimari bir atılım içinde olduklarını, insan-mekan ilişkisinin insanların psikolojisini etkilediği için böyle bir dünyada bu mimari atılımı gerçekleştirmenin ayrı bir mutluluk olduğunu ifade ederek, Antropoloji, sosyoloji ve mutluluk, Çocukların ve öğretmenlerin mutluluğunu destekleyecek bir ortam yaratmanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Bu yerlerde yüksek öğrenim dışında 12-13 yılın geçtiğine işaret eden Selçuk, “Böyle bir yerde çocukların her gün soludukları havayı, gördükleri görüntüleri, yaşadıkları atmosferi sağlama çabasına ihtiyacımız var. Hayatına bir iz bırakıyor, bugün bu çabamızın içindeyiz… Okullarımızı, hayırseverlikte olduğu gibi, ses ve görüntünün ne kadar güzel olacağı, estetik sevginin ne anlama geldiği ve değerini bilmenin ne anlama geldiği açısından güzelleştirmenin peşindeyiz. ” dedim.

“23 proje geliştirildi”

Bakan Selçuk, okulun öğrencilerin mutluluğuna hizmet eden yerler olmasının öğrenme motivasyonunun temelini oluşturduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 mimarımızın gönüllü bir desteğinden bahsediyoruz. Bu destek o kadar önemli ki, dünya çapında bir yarışmaya girersek okul mimarisi çalışmalarını nasıl yaparız sorusuna cevap olarak burada bir proje hayata geçiriliyor. Yaklaşık 1 yıldır proje üzerinde çalışan Selçuk, bu konuda çok hayal kurduğu için projenin tamamlanmasının kendisi için çok önemli olduğunu ve şu anda binaların inşası ile ilgili bu hayalleri gerçekleştirme çabası içinde olduğunu söyledi. Selçuk, bu projeleri niye tip proje olarak tasarlamadıklarını ya da “Okulun dört duvarı var” dedi. Aklına gelmeyenleri şu şekilde açıkladı:

“Çünkü ideal okul binasının nasıl olması gerektiği, zamanın ruhunun gerektirdiği atmosferin nasıl yaratılacağı sorusuna mimar dostlarımızın zihninde ve gönüllerinde cevap vermeye çalıştık. Yaşayan Okul Projesi ile çocuk doğal olarak buluşabilir. Zorunlu bir mekândan ziyade gündelik ihtiyaçları ve orada olmaktan mutluluk duyacağı bir ortam yaratmaya çalıştık, bunu da mevcut binaları yenileyerek yapmayı, yıkıp yeniden yapmayı da düşündük, biz de düşündük. Bir köyde var olan bir okulu tarihi bir ortama dönüştürmek. Bunu da sıfırdan yapmayı düşündük. Bazen mevcut olanların değiştirilmesi gerekiyor. “

Mimarlarla okullar hakkında konuşan ve hayallerinden bahseden Ziya Selçuk, hepsinin bir okul inşa etmek ve bu okulda yürüyen çocukların sevincini hissetmek için büyük motivasyonları olduğu için farklı bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

“Okul yüksek duvarlı ve kapalı bir yer olmamalı”

Projedeki her okulun o şehrin iklim, doğal ve kültürel koşulları göz önünde bulundurularak inşa edildiğine işaret eden Selçuk, dokuya saygı duymanın, bölgenin koşullarına saygı duymanın ve ihtiyaçları dikkate almanın önemini vurguladı.

Ziya Selçuk, projenin bir başka yönünün de okulların mahalleye entegrasyonu olduğuna işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti:

“Okul kapalı ve yüksek duvarlı bir yer olmamalı. Okulların bir yaşam ortamına ve mahalle ile özdeşleşen, sosyal faaliyetlerin yapıldığı, bazı hizmetlerin yapıldığı 7/24 çalışma ortamına dönüşmesi gerekiyor. tam olarak neden okulun kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini aile işbirliği derken… Bu okullar çevre ile bütünleşen ve organik bir bağ oluşturan mekanlara dönüştürülerek okul çevresi işbirliğinin askıya alınmaması ya da sofra kültürümüzü taşıdık. okullara ve yemekhanelerin bakış açısını farklılaştırmaya çalıştık.

Öte yandan bu projeler meslek lisesinde, güzel sanatlar lisesinde, Anadolu lisesinde, anaokulunda, okul türlerimizde ve seviyelerimizin her birinde nasıl oluyor, bunları yapma imkânımızı güçlendirdik. herhangi bir şekilde okulları çeşitlendirerek. Böylece hepsini ayrı ayrı inceledik. Okuldaki dolaşım haritalarını ayrı ayrı inceledik.

Yani çocukların sosyalleşmesi, çocuklar arası iletişim, yaş grupları arasında iletişimin düzenlenmesi, öğretmenler için buluşma noktalarının oluşturulması, öğretmen odalarının yeniden tasarlanması gibi birçok yönü dikkate aldık ve tabi ki akıllı sistemler ön plana çıktı. burada bazı yenilikleri ve bazı ihtiyaçları karşılamak için. . “

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Fikir geliştirmek, estetik bir algı oluşturmak, sanata saygı duymaktır” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların iyiliğiyle ilgilendiklerini ve mutluluklarına baktıklarını söyledi.

“Çocuklar için nasıl okul olunacağı ve inşa edeceğimiz her okulu nasıl güzelleştireceğimiz konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İstanbul’daki en güzel binalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun en zor zamanlarında yapılan yapılar arasında. Cumhuriyet binaları Cumhuriyetin en güzel binaları.Dolayısıyla bu bir güçlük ya da yokluk meselesi değil, bir entelektüel geliştirme, estetik bir algı oluşturma, sanata saygı meselesidir.Gerçek harcama kabiliyetimiz varsa, sahip olduğumuz her neyse, onu bu şekilde yapıyoruz.

Bundan sonra inşa edeceğimiz bu tür okullarda bu duyarlılığı artırmak için elimizden geleni yapacağız ve çocuklarımıza fırsat adaleti sağlayacağız. Tüm çocuklarımızın en güzel yerlerde eğitim alma hakkı olduğunu düşünüyoruz. “İnsanın kişiliğini zenginleştiren kişiliğe sahip binalar inşa etmek için buradayız.” Umarım düşüncemizi “umarım” olarak gerçekleştiririz.

Çalışmanın ilk özünün projenin gerçekleştirilmesi için atıldığını belirten Selçuk, bakanlıktaki ekibin gün geçtikçe çalıştığını, hayırseverlerle bağlantının kurulduğunu ve neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapıldığını anlattı. yapıldı. Selçuk, “Az önce bana bir fısıltı geldi. Bilmiyorum. Duydun mu? Bu okullardan birini TMSF adına TMSF Başkanımız üstlenecek” gibi bir fısıltı da duydum. Selçuk, konuşmasının sonunda çalışmaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir