Son dakika … BDDK’dan önemli takas kararı

BDDK, türev işlemlerde yasal özkaynak sınırlamasını yeniden belirledi.

BDDK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bilindiği üzere 12/04/2020 tarihli basın bültenimizde konsolidasyona tabi yabancı kredi kuruluşları ile yapılan işlemler ve finansal kuruluş niteliğindeki ortaklıklar dışında bankaların bir ayağı vardır. yabancı para birimi diğer bacağı TL olan

 Vadeli TL alışta yapacakları döviz swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde; söz konusu işlem tutarlarının toplamı,
bankaların son hesaplanan özkaynaklarına oranı% 1;

 Vadeli TL satışlarda yapacakları döviz swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde; her takvim günü için sağlanması gereken işlemlerin toplam tutarının bankaların son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranıdır.

o 7 gün vadeye kadar olan işlemler için% 1,
o 30 gün vadeli işlemler için% 2,
o 1 yıllık vadesi kalan işlemler için% 10
söz konusu oranlar günlük bazda solo ve konsolide bazda hesaplanacak, hesaplamada opsiyon işlemleri delta eşdeğeri ile dikkate alınacak, valör tarihi işlem tarihinden sonra olan türev işlemler (forward değeri ile) alınacaktır. Hesaplamada valör tarihi itibariyle dikkate alınarak, işlemin yapılmaması durumunda Kurum’un yazılı onayının alınmasına karar verildiği ve her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin amaçlandığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. kararlaştırılan son tarihten önce veya sürenin uzatılması talep edilmişse şımarık.

Normalleşme adımları çerçevesinde küresel piyasalarda COVID-19 salgını nedeniyle belirsizlik ve risklerin arttığı dönemde alınan söz konusu Kararın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile yeniden değerlendirilmesi neticesinde 25/09/2020 tarih ve 9169 sayılı, ortaklıklar ile yapılan işlemler hariç, bankaların yurt dışı yerleşiklerle konsolidasyona tabi kredi kuruluşları ve finansal kuruluşları

 Vadeli TL alımlarında yapacakları döviz swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde söz konusu işlem tutarlarının toplamı,
Bankaların son hesaplanan özkaynaklarına oranı olarak belirlenen% 1 sınırlamasının% 10 olarak yeniden belirlenmesi,

 Vadeli TL satışlarda yapacakları döviz swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde; her takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlemin toplam tutarının son hesaplanan bankaların kanuni özkaynağına oranı olarak belirlenen sınırlama
o 7 gün vadeli işlemlerde% 1 yerine% 2,
o 30 gün vadeli işlemlerde% 2 yerine% 5,
o 1 yıl vadeli işlemler için% 10 yerine% 20
Bu hesaplamada valör tarihi işlem tarihinden sonra olan türev işlemler (forward değeri ile) hesaplamada valör tarihi itibariyle dikkate alınır,

12/04/2020 tarih ve 8989 sayılı Kararda belirtilen ve yukarıda belirtilen diğer hususların uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir