SON DAKİKA! Vergi affı var mı? KYK konfigürasyonu ile borçlar nasıl ödenecek? Borcu yapılandırın …

HANGİ BORÇLAR KAPSANIR

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıt Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak vergisi, gümrük vergisi, tüm idari para cezaları, su, atık su, yol katılma payları ve KYK borçları. SGK prim borçları, idari para cezaları, dernek aidatları, vakıf taşınmaz borçları, nüfus cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre verilen para cezaları, karayollarının düzensiz geçişleri nedeniyle verilen para cezaları, vergi mükellefleri, haksız destek ödemeleri, kaynak kullanım desteği gibi tüm idari para cezaları fon, sermaye. Taşınmaz kültür hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakları, 6183 sayılı kanun uyarınca takip edilen diğer alacaklar. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB Birliği İhracatçıları aidat ödemeleri, KOSGEB aidat ve alacaklar, Organize Sanayi Bölgesi kredileri, İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı ortaklıklarının sermayesinin yüzde 50’sinden fazla sermayesi olan bağlı kuruluşları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf mülklerini leasing ve kiralama yoluyla kiralamak, il özel idareleri, belediyeler ve sanayi odalarından kalkınma ajansları, TSE hizmeti ücretler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir