Türkiye ile Sırbistan arasında cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda deneyim alışverişi

0
Türkiye ile Sırbistan arasında cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda deneyim alışverişi

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Planlama ve Bütçeleme (TCDB) uygulamalarının Türkiye'de uygulanmasının güçlendirilmesi amacıyla “Türkiye'de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Uygulaması Projesi”nin üçüncü çalışma ziyareti Sırbistan'da gerçekleştirildi. UN Women Türkiye tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSS), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBP) işbirliğiyle düzenlenen ve Avrupa Birliği ile BM Kadınları tarafından ortaklaşa finanse edilen, Bu girişim, cinsiyet perspektifini politika oluşturma ve bütçeleme süreçlerine entegre ederek Türkiye'de kadın-erkek eşitliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çalışma ziyareti, TCDB alanında uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamaların Türkiye'deki merkezi kamu kurumlarına tanıtılmasının yanı sıra, Türkiye'nin TCDB uygulamasını güçlendirmeyi amaçladı. Ziyaret özellikle, TCDB'yi bütçe mevzuatına ve ilgili belgelere entegre etmek için gerekli yasal çerçevelerin oluşturulması ve düzenleyici etki değerlendirme faaliyetleri için teknik kapasitelerin geliştirilmesi konusunda Sırp yetkililerinden bilgi almaya odaklandı.

Katılımcılar arasında UN Women Türkiye, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBP), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Birlik gibi çeşitli kurumlardan uzman düzeyinde üyeler yer aldı. Türkiye Belediyeleri. Türkiye.

Sırbistan'a yapılan çalışma ziyareti sırasında Türk heyeti, TCDB'nin uygulanmasına ilişkin çeşitli konularda görüşmelerde bulundu. Sırbistan'daki çeşitli kurumların temsilcileri, stratejik planlama sürecinde cinsiyet eşitliği, TCDB'nin yerel ve bölgesel düzeyde uygulanması ve cinsiyet eşitliği perspektifinin istihdam, çevre koruma ve sosyal güvenlik gibi farklı alanlara entegre edilmesinde TCDB'nin rolü gibi temel konular hakkında görüşlerini paylaştılar. gelişim. İklim değişikliği.

Çalışma ziyareti, Türkiye'de planlama ve bütçeleme yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla ulusal kurumların TCDB hakkında gerekli araç ve bilgilerle kapasitelerini güçlendirmeyi amaçladı. Bu bağlamda, Sırp yetkililerle yapılan deneyim alışverişi, politika yapıcılara Türkiye'nin TCDB alanındaki politika ve uygulama çerçevesini uluslararası en iyi uygulamalar ışığında iyileştirme konusunda rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir