Türkiye matematik, bilim ve okuma alanlarında yükselişte

0

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) en son küresel testine göre, Türkiye 2003-2018 yılları arasında üç eğitim alanı olan matematik, fen ve okuma becerileri puanlarını önemli ölçüde artırdı.

Matematik, fen bilimleri ve okuduğunu anlama becerilerini değerlendirmek üzere 15 yaşındakiler arasında her üç yılda bir uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin en son sonuçlarıyla Türkiye, OECD ülkelerinden üç ülkeden biri oldu her üç alanda da puanlarını anlamlı ve istatistiksel olarak artırdı.

Aynı şekilde, Türkiye tüm katılımcı ülkelerden matematik ve fen bilimlerinde en yüksek gelişmeyi gördü. Türkiye için okuduğunu anlamada ortalama puan 386’ya yükseldi; matematik puanı 34 puan artarak 454’e, fen puanı 43 puan artarak 468’e yükselmiştir.

Ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) test sonuçlarını takiben bir rapor yayınladı.

Katılımcı ülkelerin okuma becerileri puanları 340 ile 555 arasında yer alırken, Türkiye 466, toplam ortalamanın 13 puan üzerinde bir puan kaydetmiştir. Matematik becerileri puanları 325 ile 591 arasında değişmekte olup, Türkiye 454; ülkenin ortalama matematik puanı 2003’ten bu yana en yüksek seviyeye yükselmiştir. Ülkelerin fen okuryazarlığı puanları 336 ile 590 arasında düşerek Türkiye’nin 468 puanı almıştır. Puan aynı zamanda 2006 yılından bu yana ülke için en yüksek puan.

PISA araştırması ayrıca her üç alandaki farklı yeterlilik seviyelerini de ölçmüştür. 2018 sonuçları 2015 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında, temel düzey becerilerindeki öğrencilerin oranının arttığı bulunmuştur. Yeterlilik düzeylerindeki en büyük gelişme% 19,2 ile bilim okuryazarlığında kaydedilmiştir. MEB’nin raporuna göre, her üç alandaki temel ve üst yeterlilik seviyelerindeki artış oranları, Türkiye’nin PISA anketlerinde bir iyileştirme aşamasına girdiğine işaret etmektedir.

Her yıl, bu yıl okuma becerileri olan daha ayrıntılı bir analiz için bir alan seçilir. Analiz, sosyoekonomik düzeylerin 79 katılımcı ülkede ortalama okuma becerisi puanları üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Sonuçlara göre, sosyoekonomik düzeyler etkili olurken, OECD ülkelerinde genel olarak% 12 oranında okuma becerileri açıklanırken, bu oran Türkiye’de% 11,4 olmuştur. Sosyoekonomik düzeylerin Türkiye’deki öğrencilerin okuma becerileri üzerinde diğer OECD ülkelerine kıyasla daha az etkisi olduğunu ve ülkedeki fırsat eşitliğini vurguladığını belirtti.

Raporda ayrıca Türkiye’deki bilim, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin ortalama puanlarının OECD ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.

Türkiye 2003 yılından bu yana PISA testlerine katılmaktadır. 2003 yılında tekrar teste 41 ülke katılmış, sayı 2018’de 79’a çıkmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir