Türkiye'de kartellere ve hoşgörüye genel bir giriş

0
Türkiye'de kartellere ve hoşgörüye genel bir giriş

Tüm sorular

giriiş

Bu bölümde, Türkiye'deki kartel mevzuatı ayrıntılı olarak ele alınmakta, Rekabet Kurumu'na (Kurum) verilen yetkiler ve 2021/3 sayılı Tebliğde ortaya konulan ve “açık ve ciddi ihlalleri” ortaya koyan yaklaşım incelenmektedir. Ayrıca, etki teorisi ve kurumun yargı yetkisinin kapsamı vurgulanarak, Türk Rekabet Kurulu'nun (Kurul) küresel etkileri olan kartel davranışlarını ele almasına olanak tanıyacak şekilde yetki alanı incelenmektedir.

Bu bölümde ayrıca Aralık 2023'te yürürlüğe giren Kartelleri Tespit Etmeye Yönelik Aktif İşbirliği Yönetmeliği (Pişmanlık Yönetmeliği) hakkında bilgi veriliyor ve kartel taraflarını değerli bilgileri proaktif olarak açıklamaya teşvik etmedeki rolü açıklanıyor. Buradaki ayrıntılı tartışmalar, affedilme başvurusunda bulunanların kapsamını, başvuru sürecini ve yükümlülüklerini kapsamakta olup, Kurul'un açıklığı artırma konusundaki kararlılığına odaklanmaktadır ve Komisyon'un açıklığı artırma ve belirsizliği azaltma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Sonuç bölümü, kartel yaptırımı alanında en son öne çıkanlara genel bir bakış sunuyor, 2023'teki önemli kararları sunuyor ve Konseyin rekabete aykırı uygulamalarla mücadele etme kararlılığının altını çiziyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir