Türkiye’de suyu gelecekte neler bekliyor?

Yeraltı suyu ağırlıklı olarak tarımsal sulama için kullanılmaktadır. Verimliliği artırmak için yağmurlama ve damlama gibi su tasarrufu sağlayan teknikler teşvik edilmelidir. Konvansiyonel yüzey sulamada su kayıpları çok daha fazladır. Son yıllarda çiftçilere su tasarrufu sağlayan sulama tekniklerini benimsemeleri için çeşitli teşvikler ve araçlar verildi. Bu önemli bir adımdır, ancak bu teknolojilerin etkin bir şekilde uygulanması da izleme ve değerlendirme gerektirir.

Yağmur suyu hasadı ve atık suların yeniden kullanımı gibi geleneksel olmayan su kaynakları da önem kazanmaktadır. Su kaybının önlenmesinde ve verimli su kullanımının sağlanmasında en büyük etkenin su kullanıcılarının kendisi olduğu şüphesizdir. Türkiye’nin sınırlı su kaynakları konusunda farkındalığı artırmak ve her bireyi ve aileyi su temininde üzerine düşeni yapmaya teşvik etmek, Türkiye’nin su geleceğini güvence altına almak için esastır. Bilinçlendirme, özel veya resmi kuruluşlar, medya ve okullar tarafından uygulanan bilgi paylaşımı ve eğitim projeleri ile sağlanabilir.

Türkiye son yıllarda su yönetimi ve politikasında önemli adımlar atmıştır. Orman ve Su Bakanlığı 2011 yılında kurulmuştur. Bakanlığa bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının daha iyi kullanılmasına yönelik politikaların belirlenmesi ile ulusal ve uluslararası bir su yönetimi politikasının geliştirilmesinden sorumludur. Bu genel müdürlük, parçalı su yönetimi yapısını tek çatı altında toplamak amacıyla oluşturulmuştur. AB üyeliğine aday olan Türkiye’den 2009 yılından bu yana AB Su Çerçeve Direktifini suyla ilgili politikalarına ve mevzuatına entegre etmesi talep edilmektedir. etkili bir su kalitesi izleme sistemi kurmak ve havza nehrini korumak için eylem planları hazırlamak ve taşkınlarla ilgili AB direktifini uygulamak için kapasite geliştirmeye yönelik özel hükümleri belirlemek.

Son zamanlarda yeni bir su kanunu hazırlamak için bir teklif yapıldı. Su Kanunu (1926) mevcut ihtiyaçları karşılayamadığından, yetki ve sorumluluk arasındaki çelişki, su mevzuatındaki boşluklar, artan nüfus, şehirleşme ve suyun ekonomik açıdan değerlendirilmesi için yeni bir kanuna ihtiyaç duyulmaktadır. miktar ve kalite. 2021 yılı itibari ile yeni kanun hazırlanarak inceleme ve tartışmaya açılmıştır. Parlamentoya sunulmadan önce, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’nin iç ihtiyaçlarını karşılarken uygulanmasını geliştirmek amaçlandı.

Türkiye’nin başkanlık sistemine geçiş yaptığı 2018 yılında Tarım Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi. Su ve su yönetimi ile ilgili konular artık Tarım ve Orman Bakanlığı’na aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir