2021 için vergi beyannamesi ve beyannamesi – Medya, İletişim, Bilgi ve Eğlence Teknolojisi

Türkiye: 2021 ilan ve vergi beyannamesi

Bu makaleyi yazdırmak için tek yapmanız gereken Mondaq.com’a kaydolmak veya giriş yapmak.

Belediye sınırları içinde ve çevre bölgelerde yapılan her türlü reklam ve reklam, reklam ve reklam vergisine tabidir. Kendi adına veya başkaları adına reklam veren gerçek veya tüzel kişiler, ilgili verginin mükellefidir. Başkaları adına reklam yapan reklam şirketleri, vergi mükellefi adına reklam ve reklam vergilerini ödemekten sorumludur. Reklam ve reklam vergisi ödemeleri, kayıtlı belediyelerin elektronik sistemi ve ilgili bankalar aracılığıyla ödenebilir.

2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu ve Kentsel Belediyeler Kanunun 7 (g) ve 23 (e) Maddeleri uyarınca; Beyannamelerin ibraz edilmemesi veya eksik sunulması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerine göre makbuz düzenlenerek vergi cezası ve gecikme faizi uygulanır.

Reklam vergisinin beyanı ve ödemesi, her yıl 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecektir. Beyanname süresi hariç olmak üzere, ilân veya beyanname sona ermeden önce mükellef tarafından beyanname verilmesi zorunludur.

Beyanname ve reklam vergisindeki ilgili detaylara adresinden ulaşabilirsiniz. Burada. (Türkçe bağlantı)

İlk olarak Cott Group tarafından yayınlandı, Ocak 2021

Bu makalenin içeriği konuyla ilgili genel bir kılavuz sunmayı amaçlamaktadır. Kendi koşullarınızda uzman tavsiyesi almanız önerilir.

Hakkında popüler makaleler: Türkiye’den medya, iletişim, bilişim ve eğlence

Dijital reklamlar satın alın

Bristows

Dijital reklam anlaşmaları satın alan kuruluşların dikkate alması gereken bir dizi veri koruma uyum sorunu vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir