Avrasya’nın istikrarında Türk devletinin artan rolünün düzenlenmesi

12 Kasım 2021’de Türk Konseyi’nin İstanbul’daki sekizinci (ve son) zirvesinde grubun adı Türk Devletleri Örgütü (OTS) olarak değiştirildi ve Türkmenistan gözlemci devlet olarak kabul edildi (Turkkon.org, 20 Temmuz’da erişildi). Aynı zamanda “Türk Dünya Görüşü – 2040” belgesi de onaylandı (Başkan12 Kasım 2021).

Mevcut durum, Dış Ticaret Ofisi’nin özellikle ekonomik, eğitimsel ve kültürel hususlar başta olmak üzere tüm alanlarda çok taraflı işbirliği ile bölgesel işbirliği konularına ilişkin güven inşası ile ilgilendiğini göstermektedir.Az.trend.az3 Temmuz; Turkkon.org, 31 Temmuz). OTS, ekonomik entegrasyonu ve küresel şoklara uygun bir yanıtı teşvik etmek için ticaret, enerji, ulaşım, lojistik, siber güvenlik, tarım, turizm, hukuk ve düzen dahil olmak üzere çeşitli yönlerde işbirliğini teşvik eder, modern zorlukların ve kültürel ilişkilerin üstesinden gelmek için platformlar oluşturur (Azertag). .az, Mayıs 14Ve 24Ve 27Ve 1 Temmuz; baba, 30 Haziran). Bu çabalar çok sayıda yeni örnekle gösterilmiştir.

Birincisi, Avrupa ve Asya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için iç ekonomik entegrasyon ve işbirliği ile ilgili bazı OTS çalışmaları ve projeleri büyük önem taşımaktadır. Kırgızistan’ın Bişkek kentindeki Dış Ticaret Hizmetleri Ofisi Gümrük Dairesi Başkanlarının Sekizinci Toplantısında, tartışmalar, taşıma verimliliğini artırmayı, sınır kontrolünden malların geçişini iyileştirmeyi, ulaştırma ve lojistik sisteminin yanı sıra bu operasyonların kolaylaştırılması ve güvenliğinin sağlanması (Az.trend.az11 Haziran).

İkinci olarak, Azerbaycan’ın Bakü kentinde örgüte üye ülkelerden sorumlu bilgi teknolojileri bakanlarına yönelik toplantıda siber güvenlik alanında bölgesel işbirliğinin artırılmasına yönelik önerilerde bulunuldu. Elektronik imzaların tanınması ile ilgili olarak entegrasyon hem çok taraflı hem de ikili şekillerde gerçekleşecektir.Azertag.az27 Mayıs).

Üçüncü olarak, Özbekistan’ın Taşkent kentindeki OTS Tarım Ticaret Forumu’nda, özellikle tarımsal eğitim, teknoloji transferi ve ayrıca bitki ve hayvan sağlığı alanında ortak projelerin uygulanması yoluyla üye ülkeler arasındaki işbirliğini genişletme olasılığı tartışıldı (Agro.gov.az4 Temmuz). Türk Devletleri Teşkilatı’nın 28-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ilk İnsan Kaynakları toplantısında, üye ülkeler, tematik çalışma gruplarının oluşturulması, deneyim değişim programları ve ortaklaşa uygulanacak çeşitli eylemler üzerinde mutabık kaldılar. OTS üyesi ve gözlemci devletlerden bürokratlar için kapsamlı bir eğitim programının başlatılması (Turkkon.org31 Temmuz).

Bölgesel etkinin yanı sıra, organizasyon uluslararası ölçekte ilişkileri genişletmeyi amaçlamaktadır ve diğerleri arasında Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi küresel kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır (Turkkon.org, 20 Temmuz). Macaristan’ın örgütte temsil edilmesinin bu konuda Avrupa ülkeleri ve kıtasal örgütlerle ilişkilerin geliştirilmesinde özel bir rol oynaması beklenmektedir (Başkan, 15 Ekim 2019). Geçen yıl Macaristan’ın V4 dönüşümlü Budapeşte başkanlığı sırasında OTS ve Visegrad Grubu (V4) devlet başkanlarının ortak bir zirvesini düzenlemeyi teklif etmesi tesadüf değil (bkz. EDM, 17 Kasım 2021).

Şu anda, OTS giderek daha çekici hale geliyor ve birçok ülke ya ona katılmaya ya da gözlemci olarak faaliyetlerine katılmaya hevesli (Başkan12 Kasım 2021). Temmuz 2022 sonu itibariyle 15 ülke örgüte gözlemci olarak katılma isteklerini beyan etmiştir (Turkkon.org, 31 Temmuz). Birkaç neden bu gerçeği doğrulamaktadır. OTS üye ülkeleri zengin doğal kaynaklara, modern altyapıya, enerji kaynaklarına ve Avrupa Birliği ve Çin’e yönelik lojistik arterlere sahiptir. Ayrıca, organizasyon siyasi açıdan rekabetçi üçüncü şahıslarla karşı karşıya kalmamıştır.

OTS üyeleri arasındaki ilişkiler açısından ikili ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Bunun ışığında, Orta Asya’dan Hazar Denizi’nden geçen ulaşım yollarının ve enerji koridorlarının geliştirilmesine özel önem verilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bu ülkelerde altyapıya önemli yatırımlar yapıldı ve bu tür yatırım projeleri yaygınlaşıyor (Azertag.az29 Haziran).

Böylece Hazar Denizi üzerinden Doğu, Batı ve Orta arasındaki Trans-Hazar koridoru da dahil olmak üzere tüm güzergâhların, Orta Asya’daki enerji kaynaklarının küresel ihracat yollarına yansıyan bölgenin ana arterlerine dönüştürülmesine olanak sağlamıştır. (Başkan12 Kasım 2021). Bu politikanın devamı olarak Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye dışişleri ve ulaştırma bakanlarının ilk üçlü toplantısı 27 Haziran’da Bakü’de yapıldı. Bu formatın, bölgesel düzeyde ve daha geniş anlamda güvenlik, istikrar ve işbirliğini teşvik etmede etkili bir mekanizma olması planlanmaktadır (baba27 Haziran).

Bu nedenle, OTS’nin temel hedefleri arasında bölgesel ticari ilişkiler ve yatırımlar için uygun koşullar yaratmak; Kapsamlı ve dengeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamaya çalışmak. Bilim ve teknoloji, eğitim ve kültürdeki karşılıklı ilişkileri genişletmek; Ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmak.

Ancak örgüt, sadece üye devletleri çerçevesinde çalışmakla sınırlı değildir. OTS, komşu ülke ve kuruluşlarla düzenli olarak işbirliği yapmaktadır. Şu anda, küresel güvenlik, istikrar ve ekonomik kalkınmaya yönelik artan tehditlerle birlikte, daha geniş Avrasya bölgesinde riskleri ve zorlukları önlemek ve azaltmak için ulaştırma, enerji ve ekonomik sektörlerde işbirliğinin güçlendirilmesi çok önemli olacaktır. Bu nedenle, uzman topluluğun OTS’yi Avrasya alanında “yeni bir jeopolitik gerçeklik” olarak değerlendirmesi tesadüf değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir