Avrupa Komisyonu, Türk kurumlarının çalışmalarında “ciddi eksikliklere” dikkat çekti

0
Avrupa Komisyonu, Türk kurumlarının çalışmalarında “ciddi eksikliklere” dikkat çekti

Avrupa Birliği bayrakları, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Belçika’nın Brüksel kentindeki genel merkezinin önünde dalgalanıyor, 14 Temmuz 2021. REUTERS/Yves Hermann

Avrupa Komisyonu, Çarşamba günü yayınladığı Türkiye hakkındaki yıllık raporunda, Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde “ciddi eksiklikler” bulunduğunu belirterek, rapor döneminde devam eden demokratik gerileme ve başkanlık sistemindeki yapısal eksikliklere dikkat çekti. Türk dakikası adı geçen.

Komiteye göre Türkiye 2023 RaporuÜlkenin anayasal yapısı, yetkileri başkanlık düzeyinde merkezileştirdi ve yürütme, yasama ve yargı güçleri arasında uygun ve etkili bir güçler ayrılığı sağlayamadı.

Etkin olmayan bir kontrol ve denge mekanizmasının, yürütmenin yalnızca seçimler yoluyla demokratik olarak hesap verebilir olduğu anlamına geldiği ve sonuncusu “medyada taraflı haber ve eşit oyun alanının olmayışının görevdeki kişiye gereksiz bir avantaj sağladığı” kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Raporda, muhalefet partileri ve milletvekillerinin hedef alınması nedeniyle siyasi çoğulculuğun baltalanmaya devam ettiği belirtilerek, muhalefet partilerinin belediye başkanları üzerindeki hükümet baskısının yerel demokrasiyi zayıflatmaya devam ettiği, düzenleyici yetkilerin çoğunun ise doğrudan başkanlıkla bağlantılı kaldığı belirtildi.

Raporun ana bulgularına göre, “Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun başkanlık sistemine ilişkin önerileri henüz ele alınmadı.”

Raporda, ülkedeki Kürt nüfusunun eşit hak talebi ve tanınma mücadelesi anlamına gelen Kürt sorununun çözümüne yönelik inandırıcı bir siyasi barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda ilerleme kaydedilmediği vurgulandı.

Rapora göre, sivil toplum örgütleri artan baskı ve faaliyet alanlarının daralmasıyla karşı karşıya kalırken, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlükleri kısıtlanırken, sivil toplumla ilgili konulardaki ciddi düşüş devam etti. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik kanunun uygulanması, sivil toplum kuruluşlarına ilave kısıtlamalar getirmiştir.

Raporda, yargı alanında ülkenin hazırlık aşamasında hâlâ erken aşamada olduğu, ciddi gerilemenin devam ettiği ve son yıllarda çok sayıda yargı reformu paketine rağmen yargı sistemindeki yapısal eksikliklerin giderilmediği ifade edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bazı kararlarının uygulanmasının sürekli olarak reddedilmesi ve hakim ve savcıların atanması ve terfisine ilişkin objektif, liyakate dayalı, tek tip ve önceden tanımlanmış kriterlerin bulunmaması endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.

Rapora göre yolsuzluk da bir sorun olmaya devam ediyor; raporlama döneminde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi ve birçok yolsuzlukla mücadele alanında mevzuat boşlukları kaldı.

17-25 Aralık tarihleri ​​arasında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları, 2013 yılında ülkeyi sarstı. Soruşturma, diğerlerinin yanı sıra, dört bakanın aile üyelerinin yanı sıra dönemin Başbakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuklarını da içeriyordu.

Soruşturmalar dört bakanın istifasıyla sonuçlandı ve Erdoğan buna yüzlerce polis memurunu ve yargı mensubunu gözaltına alarak ve bunlardan bazılarını yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yasa dışı faaliyet iddiaları nedeniyle tutuklayarak karşılık verdi.

Rapora göre, Türkiye’de insan hakları ve temel haklar 2023 yılında da bozulmaya devam ederken, 2021’de kabul edilen İnsan Hakları Eylem Planı kritik sorunları ele almada ve genel insan hakları durumunu iyileştirmede başarısız oldu.

İfade özgürlüğü konusunda ciddi gerilemenin devam etmesi ve toplanma ve örgütlenme özgürlüğü alanında hiçbir ilerleme kaydedilmemesi, özel ve kamu medyasının Mayıs ayındaki seçim kampanyasına ilişkin yayınlarında editoryal bağımsızlık ve tarafsızlığı garanti etmediğini gösteriyor. 2023. Bu, seçmenlerin bilinçli karar verme yeteneğini azaltır.

Raporda ayrıca, Türkiye’nin dünyanın en büyük mülteci topluluklarından birine ev sahipliği yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için önemli çabalar göstermeye devam ettiği, göçmen ve mültecilerin kamu sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin yakın tarihli bir raporuna göre Türkiye, sığınma arayan 3,6 milyon kişiyle dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi haline geldi.

Komisyon, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşa ilişkin olarak, Türkiye’nin Rus askeri saldırganlığını kınadığını ve Ukrayna tahıl ihracatını ve esir değişimini kolaylaştırdığını ifade etti, ancak ülkenin Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlere katılmaktan kaçındığını ve Rusya’ya yönelik yaptırımlarını önemli ölçüde yoğunlaştırdığını da sözlerine ekledi. miktar. Ülke ekonomisinin enerji başta olmak üzere hayati sektörlerde Rusya’ya daha bağımlı hale gelmesiyle birlikte ticari ve ekonomik ilişkiler de arttı.

Patreon’da Stockholm Özgürlük Merkezi’ni desteklemek için bir saniyenizi ayırın!

Patreon'da patron olun!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir