ILO Türkiye, UNDP ve ICSD, Mülteci Girişimciliği: Türkiye Deneyimi Doğrulama Toplantısı'ndan İyi Uygulamalar ve Önerilere ev sahipliği yaptı

0
ILO Türkiye, UNDP ve ICSD, Mülteci Girişimciliği: Türkiye Deneyimi Doğrulama Toplantısı'ndan İyi Uygulamalar ve Önerilere ev sahipliği yaptı

Girişimcilik, ekonomik büyümeyi hızlandırma ve dünya çapında dezavantajlı nüfuslara gelir getirici faaliyetler sağlama konusunda güçlendirici bir potansiyele sahiptir. Mülteci girişimciliği, sosyal uyuma katkıda bulunurken mültecilere sürdürülebilir geçim fırsatları ve kendi kendine dayanıklılık sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Türkiye, başarıları ve zorlukları da içeren çok çeşitli mülteci girişimciliği deneyimlerine sahiptir. Türkiye'de özellikle son yıllarda mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeleri için girişimciliği desteklemeye yönelik daha hedefli programlar görüldü. Türkiye, kamu kurumları, STK'lar, BM kuruluşları ve diğer paydaşlar tarafından sağlanan destek programlarının yanı sıra mülteci girişimciliği için uygun bir ortam sunmaktadır.

Yakın zamanda yayınlanacak olan “Mülteci Girişimciliği: Türkiye Deneyimlerinden İyi Uygulamalar ve Öneriler” raporu, UNDP İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Destek Merkezi, UNDP Türkiye ve Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğiyle hazırlandı. Rapor, mülteciler arasında girişimciliğin desteklenmesi konusunda geleceğe yönelik bir bakış açısı sunuyor. On yıldan fazla deneyime dayanan rapor, değerli bilgiler ve öğrenilen dersler sunmakta ve benzer bağlamlardaki ülkeler için bir rehberlik kaynağı olarak hizmet vermektedir.

Bu konu üzerinde çalışan uluslararası kuruluşlar ve STK'lar da dahil olmak üzere kilit paydaşların katılımıyla 5 Mart 2024'te gerçekleştirilen doğrulama toplantısı, raporun bulgularını ve önerilerini zenginleştirdi. Etkinlik, Türkiye'deki mülteci girişimciliği yolculuğuna ve hedeflenen programlara odaklanan raporun temel bulgularının ayrıntılı bir sunumuyla başladı. Açık tartışmadan elde edilen uzman görüşleri, raporun lansmanında güçlendirilmesi için önemli mesajlar ve ayrıntılar sağladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir