Kartonsan’ın rekor sermaye artırım kararı haberi

Kartonsan’ın sermayesi 2 milyon 837 bin TL bedelsiz olarak yüzde 2543 artırarak 72 milyon 162 bin liraya çıkarmaya karar verdi.. Firma tarafından KAP’a yapılan açıklamada şu detaylar verildi:

Şirketimiz 16.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Şirketimiz 100.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içindeki 2.837.014,21 TL çıkarılmış sermayeden; 72.162.985,79 TL tutarında ve tümü yasal defter ve kayıtlarda bulunan “Sermaye Düzeltmesinin Pozitif Farklarını” (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları) kapsayarak 75.000.000 TL’ye kaldırma,

2- 72.162.985.79 TL’lik artırılmış sermayeyi temsil eden paylardan; payları oranında tüm hissedarlara dağıtılacaktır.her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde B grubu hamiline Nama yazılı hisse senedi olarak ihraç edilip pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılır (Kayıt Sistemi Esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak),

3- Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin aşağıdaki şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin değişiklik taslağının onaylanması ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulması

4- Genel Müdürlüğün bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili tüm çalışmaları yürütmek, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir. “


DÜŞÜK KOMİSYONLA BORSADA TİCARETE BAŞLAYIN

Sayfadaki bilgiler tavsiye niteliğinde değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir