Sömürgeleştirilmiş marul varyantı, daha büyük büyüme ve daha büyük yapraklar ile sonuçlanır

0
Sömürgeleştirilmiş marul varyantı, daha büyük büyüme ve daha büyük yapraklar ile sonuçlanır

Hibrit dikey tarım sistemlerinin bir Türk tedarikçisi olan Ayola’nın yeni araştırması, laboratuvar koşullarında marul yetiştirmeyi ve toprakta bitkisel deneyleri içeriyordu. Deney, 4-27 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi. Kullanılan tohumlar, marul çeşidi Lactuva sativa L idi.

İki değişken uygulandı: kontrol, su içinde ve aşılanmamış ve kolonize edilmemiş. ve ‘metilotroplar’ ile aşılanmış olan koloni.

İn vitro deneyler için, marul tohumları %5 sodyum hipoklorit solüsyonu (klor içerir) ile 2-3 dakika sterilize edildi, ardından steril su ile üç durulama yapıldı. Sterilize edilmiş marul tohumları, 105-107 CFU/ml yoğunlukta üstel büyüme aşamasında 10 ul ‘Metilotrop’ hücre kültürü içeren %0.75 agar içine aseptik olarak aktarıldı. Bitkiler, iki hafta boyunca 16 saatlik bir fotoperiyod ile 21-23°C’de büyütüldü.

Toprak vejetatif deneyleri, büyüyen fideler ve ev bitkileri için ticari bir formülasyon kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2 litrelik şeffaf plastik şişelere 500 ml toprak ilave edilerek 100 ml kaynamış distile su ile nemlendirilmiştir. Tohumlar toprağın üstüne yerleştirildi (5’e 4, nokta başına birkaç tohum, kap başına toplam 50-60 tohum), iki saksı çoğaltıldı. Toplamda, her varyant için yaklaşık 100-120 tohum kullanıldı.

Laboratuvar deney sonuçları
Sonuçlar, fide gelişiminin yedinci ve on dördüncü günlerinde kaydedildi. Büyümenin yedinci gününde (Şekil 1), ‘Metilotrop’ suşu ile aşılanan fidelerin yaprakları, kontrol grubuna kıyasla daha büyük ve daha yeşildi (‘hücre’ arka planlı görüntüde görüldüğü gibi).

Ayrıca (mavi zemin üzerine görselde gösterilmiştir) kontrol fidanlarının (sağda) köklerine göre köklerin daha büyük ve daha dallı olduğu gözlenmiştir.


Şekil 1: Laboratuvar koşullarında büyümenin yedinci gününde marul fideleri

Büyümenin 14. gününde (Şekil 2), fideler de belirgin farklılıklar gösterdi. Kontrol fideleri daha sarıydı (sağda), bu da besin eksikliğini ve yakın bitki ölümünü (yeşilimsi-sarı yapraklar ve sarı köklerle) gösteriyordu. Sömürgeleştirilmiş fideler, beyaz, iyi dallanmış köklerle yeşil kaldı.

Şekil 2: Laboratuvar koşullarında büyümenin 14. gününde marul fideleri

Vejetatif deneylerin sonuçları
Bitki büyümesi 17 gün boyunca izlendi. Kolonize bitkilerin kontrol bitkilerine kıyasla daha fazla büyüme ve daha büyük yaprak boyutu gösterdiği gözlendi (Şekil 3, 4).


Şekil 3 Büyümenin 17. gününde marul fideleri, yandan görünüm


Şekil 4: Büyümenin 17. gününde marul fideleri.

Her değişkenin kabından eşit sayıda rastgele bitki (23-25) seçildi, topraktan çıkarıldı ve 10-15 bitkilik sıralar halinde düzenlendi (Şekil 5).


Şekil 5: Büyümenin 17. gününde marul fideleri

Koloni oluşturan bitkilerin, kontrol bitkilerinden daha uzun, çok sayıda iyi gelişmiş yapraklarla daha gelişmiş olduğu ve daha uzun olduğu gözlendi.

Gösterge

kontroller

sömürgeleştirilmiş

Fide sayısı, sayım

23

25

Brüt ağırlık, gr

0,28

0,50

Fide başına ağırlık, mg

12,2

20,0

Tablo: Kontrol suşlarının ve “Metilotrop” tarafından kolonize edilen suşların kurutulmuş fidelerinin (yeşil kütle) ağırlığı.

Kâğıt üzerine konulan fideler köklerinden ayrılarak 90 °C’de 1 gün içerisinde kararlı ağırlığa ulaşıncaya kadar kurutuldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir