TCMB’den Kredi Kartı Azami Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ

TCMB’nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan tebliğde, azami akdi faiz oranlarının belirlenmesi şu şekilde açıklanmıştır:

“Kredi kartı işlemlerinde Türk lirası cinsinden uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesindedir (Numara: 10 Şubat 2020 tarih ve 31035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Dövizli kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık maksimum akdi faiz oranı, kredi kartına uygulanan aylık maksimum akdi faiz oranının yüzde 80’inin yuvarlanmasıyla belirlenir. virgülden sonra iki haneye Türk Lirası cinsinden işlemler. “

Tebliğde, azami gecikme faiz oranlarının belirlenmesi, “Türk lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faizi oranı, kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan ilave edilerek belirlenmektedir. Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına azami gecikme faizi 30 baz puan ilave edilir.

KATILIM BANKALARI TARAFINDAN UYGULANAN MAKSİMUM FİYATLAR

Katılım bankaları tarafından uygulanacak azami oranların usul ve esaslarını da içeren tebliğde, “Katılım bankalarının kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları aylık akdi kar payı oranları 4. maddeye göre belirlenir, aylık gecikme Ceza oranları, 5. maddeye göre belirlenen aylık maksimumdur. Gecikme, faiz oranlarını geçemez. “denildi.

Kredi kartları işlemlerde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her ayın sonunun beşinci iş günü resmi tebliğiyle Banka Kartları ve Kredi Kartları internet sitesinde ilan edilecektir. Birincisine halel getirmeksizin takip eden ayın Kanununun ilk günden itibaren geçerli olarak uygulanacağı belirtildi.

Tebliğde, 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ (No. 2016/8) yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Geçici bir makalenin de yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“23 Ekim 2020 Tarihi azami akdi ve gecikme faiz oranlarının bu Tebliğ hükümlerine göre hesaplanmakta olup, ilan edilen referans oran Türkiye Merkez Bankası 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Söz konusu uygulamanın uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar ise oran kaldırıldı kredi bu Tebliğin 8 ‘inci maddesi ile yürürlükten kaldırıldı Kartlı İşlemlerde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğde (Sayı: 2016/8) belirtilen oranlar uygulanır. “

Bugün itibariyle yürürlüğe giren Kararname hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tutar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir