Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk Kimdir? Yusuf Hemedani kimdir?

Berkyaruk ve Yusuf Hemedani Büyük Selçukluları Uyanış dizisinin son bölümü ile araştırılmaya başlandı.

Kimin umrunda?

Berkyaruk, Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın oğlu ve 1092-1104 yılları arasında Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarıdır.
Berkyaruk ne anlama geliyor?

Hazretleri Hemedani kimdir?

Nakşibendi mezhebinin büyüklerinden Yusuf Hemedani. Asıl adı Yakup Yusuf Hamdadi’dir. Hazretleri Yusuf Hemedani, 1048 yılında Hemadan’ın Bûzencird köyünde doğdu. Azizlerin büyüklerinden Hazreti Yusuf Hemedani, Hazretleri Ahmet Yesevi ve Allah’ın dostlarından Abdulhalik-il Gücdevani’nin hocasıdır. İnsanları Hakikate davet eden, onlara doğru yolu gösteren ve onlara gerçek mutluluğu getiren, kendilerine Silsile-i Aliyye adını veren büyük âlim ve velilerden sekizincisidir. Yusuf Hemedani’nin doğduğu Benczencird köyü, Moğol istilası sırasında yıkıldı. Hayatını Kuran’a ve sünnete adayan Yusuf Hemedani, hayatı boyunca binlerce öğrenci yetiştirdi. Abdullâh-î Berkî, Hasan-i, Hoca Ahmed Yesevî, Yesevîlik, Abdulhalik-il Güjdevani Hz. Yusuf Hemedani, Hazretlerinin dört büyük halifesidir. Ahmet Yesevi Hz. Türkistan’a göç etti ve halkı yönlendirdi ve doğru yola girmelerine yardımcı oldu. Ahmet Yesevi’nin öğrencileri Anadolu ve Rumeli’ye gelerek bu bölgelerin Müslüman olması için büyük çaba sarf ettiler. Yusuf Hemedani Hz. Hanefi amelde mezhepte Maturidi idi. Bağdat’ta eğitim gördüğü için Şafii Asari mezhebini iyi tanıyordu. Hazreti Yusuf Hemedani çok cömert bir insandı. Hazretleri Yusuf Hemedani, bot ve çiftçilik yaparak geçimini sağladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir